Pyhäjärven suojelusuunnitelma

Kukkonen Minna, Kiiski Jaana, Luotonen Hannu Luotonen ja Niinioja Riitta: Karjalan Pyhäjärven vesien ja vesiluonnon suojelusuunnitelma. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus/Alueelliset ympäristöjulkaisut QIW. Joensuu 2003 


Rajavesistötietoja

– Maailmanpankin arvio 

https://www.uef.fi/fi/uutinen/suomen-ja-venajan-valinen-rajavesiyhteistyo-arvioitiin-maailmanpankin-raportissa-yhdeksi-maailman

-Rajavesistökomissio

http://rajavesistokomissio.fi/

-Vuoden1965 rajavesistösopimus

https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1965/19650026/19650026_2

-Rajavesistöjen seurantaohjelma

http://rajavesistokomissio.fi/materiaali/seurantaohjelma_fi_210815.pdf


Linkkejä vesistönsuojeluun

Ilmatieteen laitos  www.ilmatieteenlaitos.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus  www.ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskus  www.ely-keskus.fi

Suomalais-venäläinen rajavesistökomissio  www.rajavesistokomissio.fi

Suomen luonnonsuojeluliitto  www.sll.fi www.irtiturpeesta.fi

Suomen metsäkeskus  www.metsakeskus.fi

Suomen ympäristökeskus  www.syke.fi

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto  www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

Vesistölähettiläs  www.sll.fi/vesistolahettilas

Viranomaisten ja kansalaisten verkkopalveluyhteistyö  www.jarviwiki.fi

Yleistietoa vesistöjen tilasta ja kunnostuksesta, valtakunnallisesta sinilevätilanteesta jne.  www.vesi.fi

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu  www.ymparisto.fi

Ympäristöministeriö  www.ym.fi


Kesälahden ja Kiteen kulttuuriympäristöt

Joensuu Ilona & Korpelainen Pasi: Ätäskön ruovikot ja niiden hoito. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 45/2014 

Lusa Leena: Rannoilta kyläteille. Kesälahden kulttuuriympäristöohjelma. Pohjois-Karjalan liitto. Julkaisu 83. 2004

Rautiainen Marianne: Arvokasta Kiteellä. Kiteen kulttuuriympäristöohjelma. Gummerus Oy Jyväskylä 2003