Korkeimman halllinto-oikeuden (KHO) vuosikirjapäätös 2013/1684

KHO on vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään. Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.

Vuosikirjapäätöksinä julkaistaan nykyisin noin kaksisataa ratkaisua vuodessa.

Ohessa linkki Karjalan Pyhäjärven alueen rantaosayleiskaavasta tehtyyn vuosikirjapäätökseen:

https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2013/201301684?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Pyh%C3%A4j%C3%A4rv%2A


Pyhäjärven suojelusuunnitelma

Kukkonen Minna, Kiiski Jaana, Luotonen Hannu Luotonen ja Niinioja Riitta: Karjalan Pyhäjärven vesien ja vesiluonnon suojelusuunnitelma. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus/Alueelliset ympäristöjulkaisut QIW. Joensuu 2003 


Rajavesistötietoja

– Maailmanpankin arvio 

https://www.uef.fi/fi/uutinen/suomen-ja-venajan-valinen-rajavesiyhteistyo-arvioitiin-maailmanpankin-raportissa-yhdeksi-maailman

-Rajavesistökomissio

http://rajavesistokomissio.fi/

-Vuoden1965 rajavesistösopimus

https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1965/19650026/19650026_2

-Rajavesistöjen seurantaohjelma

http://rajavesistokomissio.fi/materiaali/seurantaohjelma_fi_210815.pdf


Linkkejä vesistönsuojeluun

Ilmatieteen laitos  www.ilmatieteenlaitos.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus  www.ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskus  www.ely-keskus.fi

Suomalais-venäläinen rajavesistökomissio  www.rajavesistokomissio.fi

Suomen luonnonsuojeluliitto  www.sll.fi www.irtiturpeesta.fi

Suomen metsäkeskus  www.metsakeskus.fi

Suomen ympäristökeskus  www.syke.fi

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto  www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

Vesistölähettiläs  www.sll.fi/vesistolahettilas

Viranomaisten ja kansalaisten verkkopalveluyhteistyö  www.jarviwiki.fi

Yleistietoa vesistöjen tilasta ja kunnostuksesta, valtakunnallisesta sinilevätilanteesta jne.  www.vesi.fi

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu  www.ymparisto.fi

Ympäristöministeriö  www.ym.fi


Kesälahden ja Kiteen kulttuuriympäristöt

Joensuu Ilona & Korpelainen Pasi: Ätäskön ruovikot ja niiden hoito. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 45/2014 


Lusa Leena: Rannoilta kyläteille. Kesälahden kulttuuriympäristöohjelma. Pohjois-Karjalan liitto. Julkaisu 83. 2004


Rautiainen Marianne: Arvokasta Kiteellä. Kiteen kulttuuriympäristöohjelma. Gummerus Oy Jyväskylä 2003