Mustolanjoen kunnostuksen suunnitteluhanke 2019-

– Sisältö: Janne Raassinalta tilatussa selvityksessä kunnostuskohteita kaikkiaan yli 30.

– Järjestäjä: Karjalan Pyhäjärvi ry

– Tulokset: Toteutusajankohta

– Rahoitus: Kesken

Ranta-asukkaiden aktivointi hoitokalastukseen Pyhäjärvellä ja Ätäsköllä -hanke 2019

– Sisältö: Koulutus ja katiskanrakennuskurssi

– Järjestäjä: Karjalan Pyhäjärvi ry

– Tulokset: Katiskoja (80 kpl)

– Rahoitus: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kiteen kaupunki, omarahoitusosuus (2 200 €), kokonaiskustannukset 6200 €.

Juurikan kanavan kosteikko -hanke 2014

– Sisältö: Suunnittelu ja toteutus osana Metsäkeskuksen Lumo-hanketta

– Osallistujat: Karjalan Pyhäjärvi ry, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, kolme maanomistajaa

– Tulokset: 0,5 ha kosteikko, 0,7 ha pintavalutuskenttä, kaksi laskeutusallasta (0,08 ha ja 0,41 ha)

– Rahoitus: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, omarahoitus (8 000 €), kokonaiskustannukset 15 000 €

Karjalan Pyhäjärven hoitokalastus -hanke 2006-2007

– Sisältö: Hoitokalastuskoulutus ja -tiedotus, katiskojen (333 kpl), nuottien (2 kpl) ja nuottauslauttojen (2 kpl) rakentaminen ja kalastus. Lisäksi rysiä (5 kpl, ei hankkeen rahoituksella)

– Ohjausryhmä: Karjalan Pyhäjärvi ry, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, kalatalouskeskus ja TE-keskus, Pyhäjärven-Puruveden kalastusalue

– Tulokset: Särkiä, ahvenia ja muita kaloja kahden vuoden aikana yli 43 000 kg (saalispäiväkirjat osin puutteellisia)

– Rahoitus: EU-rahoitus (EAKR), omarahoitusosuus (6 000 €), kokonaiskustannukset 60 000 €

Uukuniemen suo-ojituksen keskeyttäminen 2005

– Sisältö: Suomen metsäkeskuksen suorittamat Uukuniemen seurakunnan Koirasuon ojitukset. Noin 20 ha ojituksen yhteydessä vesiensuojelutoimenpiteitä ei oltu tehty tai ne oli tehty virheellisesti, jolloin Koiraniemen edustan veden laatu heikentynyt ja näkösyvyys alentunut.

– Osallistujat: Karjalan Pyhäjärvi ry yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa

– Tulokset: Ojituksen keskeyttäminen

Karjalan Pyhäjärven vesiensuojelusuunnitelma ja -opas 2003

– Sisältö: Kaksi versiota:

1. Varsinainen suunnitelma: Kaikkien tehtyjen tutkimusten tulokset ja niiden pohjalta tehdyt päätelmät.

2. Tiivistelmä: Yleiseen jakeluun. Vesiensuojelun osa-alueet: Peltoviljely, lannoitus ja karjatalous, metsätalous, haja-asutus, muu vesiluonnon suojelu.

– Osallistujat: Karjalan Pyhäjärvi ry, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus

– Rahoitus: EU:n rakennerahasto (Interreg IIIA Karjala-ohjelma)

– Tiedotus: Karjalan Pyhäjärvi ry järjesti aiheesta neljä tiedotustilaisuutta.

Muikulle tilaa Pyhäjärveen -hanke 2003-

– Sisältö: Kalastorakenteen kunnostus Parikkala-Saari-Uukuniemi kalastusalueella poistamalla ahventa, särkeä ja pikkusiikaa vähintään 60 kg/ha kolmen vuoden aikana eli 60.000 kg. Näin luodaan mahdollisuuksia muikkukannan elpymiselle

– Rahoitus: TE-keskus, kunnat, omarahoitusosuus (1600 €). Kokonaiskustannukset 35 000 €.

– Hankkeesta tehty loppuraportti.

Ätäskö-järven kunnostus, kokeilu- ja kehittämishanke. Energiapajun käyttö suojavyöhykekasvina 2001

– Sisältö: Ätäskö-järven kunnostus: Hoitokalastus, kuhaistutukset, syvänteiden hapetus, vesikasvillisuuden poisto

– Osallistujat: Karjalan Pyhäjärvi ry, Pohjois-Karjalan metsäkeskus,

– Rahoitus: EU-rahoitus (Euroopan aluekehitysrahasto EAKR), Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ja omarahoitusosuus (1700 €), kokonaiskustannukset 16 800 €kpl)

Lasten järviluontoleiri 2000

– Sisältö: Lasten perehdyttäminen järviluontoon ja eläimistöön sekä kalastukseen, suunnistukseen ja vesillä liikkumisen perustaitoihin

– Järjestäjä: Karjalan Pyhäjärvi ry

– Rahoitus: Omaskustanteinen (500 mk)

Hanke Karjalan Pyhäjärven tilan parantamiseksi ja alkuperäisen luonnontilan palauttamiseksi 1998-

– Sisältö: Kala- ja pohjaeläintutkimukset, eläinplanktonnäytteiden määritys, harjusten poikasistutus(5400 kpl) ja jokirapuistutus (2300 kpl) ja koeravustukset

– Osallistujat: Karjalan Pyhäjärvi ry ja Joensuun yliopisto, Kesälahden kunta

– Rahoitus: P-K:n ympäristökeskus, omarahoitusosuus (14 000 mk), kokonaiskustannukset 134 000 mk. Lisäksi Kesälahden kunta 30 000 mk

Särkiseminaari 1996

– Sisältö: Kalastotutkimus

– Osallistujat: Karjalan Pyhäjärvi ry, P-K:n ympäristökeskus, maaseutuelinkeinopiiri ja Varmon kalastuskunta

– Tarkoitus: Koota yhteen kalastajat, jalostajat, markkinoijat ja kuluttajat keskustelemaan ja sopimaan särkikalojen tehopyynnistä ja saadun saaliin käytöstä.