Pyhäjärven valuma-alueen kartta

Karjalan-Pyhäjärvi-kartta

Karjalan Pyhäjärvi on iso järvi Vuoksen vesistössä Etelä- ja Pohjois-Karjalan maakuntien rajalla. Se ulottuu myös Venäjän puolelle Karjalan tasavallan alueelle. Siellä on myös toinen Pyhäjärvi (10 km²), jonka rannalla sijaitsi Viipurin läänin Pyhäjärven kunnan kirkonkylä. 

Kokonaisvaluma-alue – järvi mukaan lukien – on 1019 km² ja Suomen puoleinen osa 805 km². Vesialan osuus valuma-alueesta (vähennettynä järven omalla vesialalla) on 32,2 %. Suomen puoleinen järvialue on pinta-alaltaan 207 km² ja Venäjän puoleinen 41 km². Rantaviivaa on 476 kilometriä. Pyhäjärvessä on lähes 400 saarta, niistä suurimmat ovat Suitsansaari (1400 ha) ja Sarvisalo (1356 ha).  

Teoreettinen viipymä järven keskimääräisellä menovirtaamalla 8,2 m3/s on noin 7,5 vuotta. Pyhäjärvi on ollut Puhoksen voimalaitospadon säännöstelemä vuodesta 1961. Puhoksen kanavan lisäksi Pyhäjärven vedet purkautuvat korkean vedenpinnan tason aikaan myös Hiiskosken kautta järven luoteispäästä. Järveen laskevista virtavesistä suurin on Ukonniemenselälle laskeva Mustolanjoki, 54 km². Tätä suurempi on Ätäskön valuma-alue 151 km². Ätäskö (14 km²) on Pyhäjärven tasossa oleva järvi.

Lähde:  www.jarviviki.fi

Mielenkiintoista tietoa Pyhäjärvestä

Karjalan Pyhäjärveä on vanhastaan kutsuttu Karjalan Helmeksi.

Pyhäjärvi on ensimmäisen ja toisen Salpausselän väliselle alueelle sijoittuva erittäin karu suurjärvi.

Kivikautinen kalliomaalaus löytyi vuonna 1988