Yhdistys toimii Karjalan Pyhäjärven luonnontilaisuuden säilyttämisen ja sen vesi- ja muun ympäristöluonnon hoidon edistämisen puolesta. Tavoitteiden toteuttamiseksi harjoitamme tiedotus-, tutkimus- ja valistustoimintaa, järjestämme kokouksia, kursseja, seminaareja ja talkoita, toimimme Karjalan Pyhäjärven edun valvojina viranomaisiin päin sekä teemme muuta Karjalan Pyhäjärven hyväksi tapahtuvaa toimintaa.

Vuonna 2020 alkanut koronaepidemia on selätetty ja yhdistyksen toiminta on jälleen aktivoitunut. Olemme saaneet hallitukseen uusia jäseniä ja uuden puheenjohtajan, Mirja Ulmasen. Laajaa Puruvesi-Pyhäjärvi -yhteistyötä ollaan parhaillaan suunnittelemassa.