Yhdistys toimii Karjalan Pyhäjärven luonnontilaisuuden säilyttämisen ja sen vesi- ja muun ympäristöluonnon hoidon edistämisen puolesta. Tavoitteiden toteuttamiseksi harjoitamme tiedotus-, tutkimus- ja valistustoimintaa, järjestämme kokouksia, kursseja, seminaareja ja talkoita, toimimme Karjalan Pyhäjärven edun valvojina viranomaisiin päin sekä teemme muuta Karjalan Pyhäjärven hyväksi tapahtuvaa toimintaa.