Varsinaisia jäseniä ovat yksityiset henkilöjäsenet, yksityiset perhet sekä ainaisjäsenet.
Jäsenmaksut ovat henkilöjäseneltä 10 €/v, perhe 20 €/v ja ainaisjäseneltä 100 €.
Vuonna 2020 yhdistyksellä on noin 250 henkilö- ja perhekuntajäsentä.